Sleek & Beautiful

EKONOMIK

DLA NIEPODLEGŁEJ

1918 - 2018

NASZE DZIAŁANIA

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości." J.Piłsudski

Sleek & Beautiful

2018 – rok Ireny Sendlerowej

Mówiła, że żałuje, że nie zrobiła więcej. Powtarzała: “Każdemu, kto tonie, należy podać rękę” oraz “ludzi należy dzielić na dobrych i złych – inne podziały nie mają znaczenia”. Irena Sendlerowa uratowała w czasie II wojny światowej 2,5 tys. żydowskich dzieci.

Sleek & Beautiful

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Ekonomik nagrodzony Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Podejmowane przez nas działania w roku szkolnym 2016/2017 służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym

Sleek & Beautiful

Ekonomik dla Niepodległej

Program „Ekonomik dla Niepodległej” został stworzony z myślą o wspólnym uczczeniu stulecia niepodległości. Głównym celem programu jest zaangażowanie jak największej ilości uczniów oraz nauczycieli do aktywnego uczestnictwa we wszelkich działaniach mających za zadanie uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

NASZE DZIAŁANIA

"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska." J. Piłsudski

Sleek & Beautiful

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Szkoła wdraża do działań przedstawicieli środowiska lokalnego, współpraca m.in. z IPN Delegatura w Olsztynie, Borussia, Muzeum Warmii i Mazur

Sleek & Beautiful

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym

Szkoła dba o upamiętnianie ważnych w naszej historii wydarzeń, uczestniczy w różnych formach zewnętrznych związanych z propagowaniem postaw patriotycznych

Sleek & Beautiful

Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych

Szkoła uczestniczy w projektach dotyczących historii narodu polskiego

Sleek & Beautiful

Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej

Szkoła motywuje do twórczego myślenia i działania, motywuje do rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji uczniów

AKTUALNOŚCI

14 lutego 2019 No Comments

77 rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Utworzona przed 70 laty AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej […]

6 lutego 2019 No Comments

Rocznica obrad Okrągłego Stołu

Obrady okrągłego stołu, rozpoczęte 6 lutego 1989 r. w Warszawie, były konsekwencją zmian zapoczątkowanych kilka lat wcześniej w Związku Radzieckim. Po dojściu do władzy w 1985 r. Michaił Gorbaczow zainicjował politykę pierestrojki, której istotnym wątkiem było zachęcanie przywódców państw komunistycznych uzależnionych od Kremla do rozpoczęcia reform ustrojowych. Rządzący Polską gen. Wojciech Jaruzelski zdecydował się na […]

27 grudnia 2018 No Comments

Wolność liczy się w każdym wieku. 100 rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie 1918-1919 rozpoczęte 27 XII 1918 w Poznaniu, wbrew Naczelnej Radzie Ludowej , objęło wiele miast; do 16 I 1919 osiągnęło decydujące sukcesy militarne i polityczne (historyczny marsz w kierunku Kargowej, wytyczający kierunek powrotu Polski na linię Odry). Powstaniem po wybuchu kierował Komisariat Naczelnej Rady Ludowej; głównym dowodzącym mjr Stanisław Taczak, od 16 I — gen. Józef […]